Gazeteciler Cemiyeti | TOKİ’nin Tahsis Ettiği Evlerle İlgili Bilgi ve Protokol
18934
single,single-post,postid-18934,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-5.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

TOKİ’nin Tahsis Ettiği Evlerle İlgili Bilgi ve Protokol

toki

11 Kas TOKİ’nin Tahsis Ettiği Evlerle İlgili Bilgi ve Protokol

ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAHALLESİ TOPLU KONUT PROJESİ

KAPSAMINDA YER ALAN KONUTLARIN

SATIŞINA İLİŞKİN

PROTOKOL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (bu Protokolde kısaca TOKİ olarak anılacaktır) ile Ankara Gazeteciler Cemiyeti (bu Protokolde kısaca CEMİYET olarak anılacaktır) arasında Ankara Mamak Gülseren Mahallesi Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan 65 adet konutun satışı amacıyla iş bu Protokol imzalanmıştır.

MADDE 1 :

TOKİ mülkiyetindeki Ankara ili, Mamak ilçesi, Gülseren Mahallesinde yer alan arsalar üzerinde inşa ettirilecek olan 65 adet konutun; TOKİ tarafından yaptırılarak, CEMİYET’e aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda satışı gerçekleştirilecektir.

MADDE 2 :

Taraflar, TOKİ mülkiyetindeki Ankara ili, Mamak ilçesi, Gülseren Mahallesinde yer alan arsalar üzerinde inşa edilen toplam 65 adet konutun TOKİ tarafından yaptırılması; CEMİYET tarafından bu konutların öncelikli olarak “kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuklarına ait meskeni bulunmadığını” beyan eden ve “Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapan” CEMİYET mensuplarına satışının sağlanması hususunda mutabakata varmışlardır.

MADDE  3 :

TOKİ tarafından konutlar, iskan ruhsatları alındıktan ve geçici kabul işlemleri tamamlandıktan sonra, düzenlenecek teslim programı doğrultusunda hak sahiplerine teslim edilecektir.

Hak sahipleri, teslim ihbarında belirtilen süre içerisinde GAYRİMENKUL’ü teslim almadığı takdirde, bildirilen teslim tarihinden itibaren tahakkuk etmiş olan tüm ortak gider aidatları, Emlak Vergileri, abonelik vb. ücretleri, sigorta ücreti, vs. giderleri TOKİ’ye ödemekle yükümlüdür.

GAYRİMENKUL’e su, elektrik, doğalgaz, telefon v.s. bağlanmasına ilişkin, tesis abonman ve diğer bağlama giderleri konut alıcılarına aittir.

MADDE  4 :

CEMİYET tarafından, Madde 2’de yer alan hükümler doğrultusunda oluşturulacak hak sahipleri listesi 20/11/2015 tarihine kadar TOKİ’ye bildirilecek; 24/11/2015 – 30/11/2015 tarihleri arasında da söz konusu liste doğrultusunda, hak sahipleri ile ilgili banka şubesinde satış sözleşmesi imzalama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama sürecine ilişkin olarak, TOKİ tarafından CEMİYET’e bilgilendirme yapılacak; başvuru sahiplerinin sözleşme, teslim, vb. hususlara ilişkin bilgilendirilmeleri ise CEMİYET yükümlülüğünde olacaktır.

MADDE 5 :

Madde 4’te verilen süre zarfında, CEMİYET tarafından satılamayan ve/veya Gayrimenkul Satış Sözleşmesi şartlarının yerine getirilmemesi sebebiyle feshedilen veya satış süreci sonunda konut alıcısının kendi iradesi sonucu iade edilen konutlar, TOKİ tarafından stoka alınarak kendi satış sistemi çerçevesinde yeniden satılacaktır.

MADDE 6:

Gerçekleştirilecek konutların yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması TOKİ yükümlülüğünde olacaktır.

MADDE 7:

İşbu Protokolün uygulanmasında doğabilecek sorunların öncelikle taraflarca anlaşma suretiyle giderilmesi esas olup, anlaşma sağlanamaması halinde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8:

İşbu Protokolde hüküm bulunmayan hususlarla, taraflarca mutabakat sağlanan ek ve değişiklikler konusunda Ek Protokol’ler düzenlenebilir.

MADDE 9:

(9) Dokuz maddeden ibaret iş bu Protokol iki nüsha olarak  …../…/2015 tarihinde imzalanmıştır.

Ek: Konut fiyat listesi.

TARAFLAR
ANKARA GAZETECİLER CEMİYETİ T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Nazmi BİLGİN Başkan Ayhan KARACA Başkan a.Finansman Daire Başkanı

 

 

Protokolü indirmek için tıklayınız.

Dairelerle ilgili detaylar ve ödeme koşulları için: ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 1 ETAP PROJESİ

 

Not: Daha detaylı bilgiyi www.toki.gov.tr internet sitesinden “Talep, Satış, Teslim” bölümüne girerek alabilirsiniz.